Fabrica de polistiren Thermopor
Compania
Produse
Gama Produse
Plăcile de polistiren expandat se disting printr-o conductivitate termică redusă, absorbție scăzută de apă și rezistență înaltă la compresiune; ele se obțin prin tăierea electrică a blocurilor de polistiren și își păstrează forma și proprietățile în timp, fiind neutre din punct de vedere chimic.
Polistirenul expandat rezistă la apă, săruri, calcar, ghips, bitum, soluții alcaline, săpunuri, acid clorhidric 35%, acid azotic 50%, acid sulfuric 95%, acizi diluați și slabi (acid lactic, acid carbonic sau acizi organici). Nu rezistă la solvenți organici, vapori dizolvanți, benzină, gudroane și uleiuri. Plăcile din spumă rigidă de polistiren expandat sunt 100% reciclabile.
Tipurile standard de plăci de polistiren expandat sunt: EPS 12, EPS 15, EPS 20, EPS 30 și Dalmatina; ele se disting prin densitate, conductivitate termică și rezistență la compresiune.
Caracteristici tehnice
Plăcile de polistiren expandat și ignifugat THERMOPOR/CT ECO, THERMOPOR/CT 80 F, THERMOPOR/CT 100 S, THERMOPOR/CT 200 S și CAPATECT DALMATINA au performanțe corespunzătoare celor șase cerințe esențiale stabilite în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, după cum urmează:
  • Rezistență mecanică și stabilitate - Produsele nu influențează această cerință.
  • Securitate la incendiu - Produsele puse în operă, se încadrează în clasa de reacție la foc conform rapoartelor de clasificare pentru reacția la foc.
  • Igienă, sănătate și mediu înconjurător - Este îndeplinită în conformitate cu legislația în domeniu, produsele nefiind realizate din materiale toxice sau radioactive.

    Produsele nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător; elementele componente ale produselor nu se află pe lista substanțelor cancerigene sau a celor potențial cancerigene pentru om, conform Ministerului Sănătății nr. 1975/1995.
  • Siguranță în exploatare - Produsele nu crează probleme de accidentare în exploatare a utilizatorilor. Siguranța în exploatare a placărilor executate este realizată prin punerea corectă în operă a plăcilor din polistiren expandat, cu adezivi specifici.
  • Economia de energie și izolare termică - Produsele asigură izolarea termică a clădirilor, coeficientul de conductivitate termică fiind între 0,032-0,039 W/mK și are un grad redus de absorbție de apă. Un perete termoizolat cedează cu până la 50 % mai puțină căldură mediului înconjurător decât un perete tencuit.
  • Protecție împotriva zgomotului - Produsele nu influențează această cerință.